Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Smart-Repair Bree. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart-Repair Bree is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, ka Smart-Repair Bree niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Smart-Repair Bree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Smart-Repair Bree geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Risico s

Elke herstelling komt met een risico. Bij herstellingen aan het moederbord kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Toch krijgt elke herstelling een garantie van 6 maanden mee ( met uitzondering moederbord reparaties en waterschade ). Vocht – water schade kan door de tand des tijds meer schade opleveren dan aanvankelijk te merken is. Ook hier geven wij altijd een goed en eerlijk advies mee!

Ophalen

Elk toestel dat afgeven wordt ter herstelling moet binnen de 7 dagen afgehaald worden. Zo niet volgen er sancties, wat uiteindelijk kan leiden tot het nooit meer wederzien van je toestel! reparaties zijn niet gratis ook wij moeten kunnen leven!